perspective4you.nl

Werkwijze Perspective4you

Stap 1: Kennismakingsgesprek

In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag zo concreet mogelijk geformuleerd en wordt bepaald of Perspective4you iets voor u/jou of voor uw kind zou kunnen betekenen. Het is van groot belang dat er van beide kanten een klik is. Als u/jij besluit een begeleidingstraject te willen starten volgt een intakegesprek.

Stap 2: Intakeformulier en start sessie(s)

Vooraf ontvangt u/jij een intakeformulier zodat er een compleet mogelijk beeld ontstaat van de situatie. Het intakeformulier kan toegestuurd worden zodat ik daarmee het gesprek kan voorbereiden. We plannen een afspraak en bepreken het formulier en stellen de hulpvraag vast. Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag maar ligt tussen de vijf en acht keer. Er wordt afgesproken of de begeleiding individueel of in groepsverband gebeurt.

Bij de individuele- en groepsbegeleiding van een kind zal na afloop er een evaluatiegesprek worden ingepland met de ouders. Tussentijds is dit ook mogelijk. Uitbreiding van sessies verloopt in overleg met de ouders of met de jongere.

Stap 3: Individuele en groepsbegeleiding

Tijdens de individuele sessie zullen wij kennismaken en werken aan de vertrouwensband met het kind/de jongere. Tijdens de groepssessies wordt er eveneens gewerkt aan de vertrouwensband. Mijn werkwijze is gericht op de problematiek en ik pas daarbij de thematische benadering toe die horen bij de aard van het probleem. Daarbij maak ik gebruik van methodes die effectief bewezen zijn.

Doordat er tijdens de begeleiding meer zicht komt op de werkelijke hulpvraag kan er gekozen worden voor een andere aanpak die beter passend is. Wat opvalt is dat door met de hulpvraag aan de slag te gaan de andere problemen zich vanzelf oplossen

Stap 4: Afronding begeleidingstraject

Wat betreft de afronding van het begeleidingstraject is het voor mij belangrijk dat ik uw kind op het juiste moment kan‘loslaten’ om zelf de draad weer op te pakken. Soms kies ik voor een afbouw naar bijvoorbeeld één keer per maand. We bepalen dit altijd in overleg met elkaar.

Doordat er tijdens de begeleiding meer zicht komt op de werkelijke hulpvraag kan er gekozen worden voor een andere aanpak die beter passend is. Wat opvalt is dat door met de hulpvraag aan de slag te gaan de andere problemen zich vanzelf oplossen

Extra mogelijkheid

Van de tussentijdse oudergesprekken wordt indien gewenst een verslag gemaakt. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om ook schriftelijk gerapporteerd te worden in de vorm van een verslag of een begeleidingsplan. Voor de tarieven betreffende de rapportage zie tarieven.