perspective4you.nl

Echtscheidingsbegeleiding

Echtscheidingsbegeleiding voor kinderen

Kinderen zijn loyaal aan hun vader en hun moeder, daarom is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis waar kinderen vaak nadelige gevolgen van ondervinden in het functioneren op cognitief(leer)gebied en sociaal functioneren.

Het doel van de begeleiding is: kinderen leren omgaan met alles wat verandert door de scheiding, daardoor kan de angst, stress en schuldgevoelens worden geminimaliseerd. Dit gebeurt door middel van individuele begeleiding en groepsbegeleiding zowel in de praktijk als op scholen.

Echtscheiding begeleiding voor jongeren

Wat zijn er veel veranderingen als je ouders gaan scheiden of gescheiden zijn! Loyaal kunnen blijven aan je ouder(s), het missen van de ouder(s) op bepaalde momenten, leren omgaan met de nieuwe ouder en juridische zaken rondom de scheiding. De veranderingen kunnen verschillende emoties bij je oproepen. Het kan pittig zijn om hier mee om te kunnen gaan.


Bij Perspective4you werken wij vanuit de K.I.E.S.-methodiek! Wij kunnen je helpen met de verwerking van de scheiding. Wij bieden individuele begeleiding of groepsbegeleiding om met lotgenoten het gesprek aan te gaan.

Als methodiek werken we met de K.I.E.S methode.

KIES begeleidingsgroep voor echtscheidingskinderen en jongeren

Doelstelling

De lotgenotengroep geeft kinderen en jongeren de gelegenheid:

  • ervaringen, gedachten en gevoelens te delen
  • gevoelens te creëren van erbij horen en verbondenheid
  • communicatiemogelijkheden te vergroten in en buiten school
  • actief te werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen over de eigen situatie
  • besef van plek in de nieuwe situatie
  • te werken aan besef dat je ouders altijd je ouders blijven, wat er ook gebeurt
  • zelfvertrouwen te vergroten en gevoel van eigenwaarde
  • veerkracht te vergroten en de weerbaarheid
  • strategieën uit te breiden en/of te verbeteren om om te gaan met het verlies
  • het gevoel te krijgen weer enige grip te hebben op de situatie.

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat dergelijke groepen een positieve invloed hebben op het welbevinden van kinderen. Mogelijk heeft een lotgenotengroep een preventieve werking en kan deze voorkomen dat kinderen in het hulpverleningscircuit terecht komen.

Doelgroep

Kinderen van zes tot en met twaalf jaar (groep drie tot en met groep acht) en jongeren in het middelbaar onderwijs. Het maakt niet uit hoe lang dat geleden is. De groep is niet bedoeld voor kinderen die al intensieve begeleiding of therapie krijgen. De maximale groepsgrootte is bij voorkeur 6 kinderen& jongeren vanwege de intensieve aanpak.

Bijeenkomsten

De kinderen/jongeren komen acht keer bij elkaar in bijeenkomsten die ongeveer anderhalf uur duren.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Tineke en een KIES collega en zijn daartoe gespecialiseerde begeleiders. Ik bied naast deze groep ook individuele begeleiding aan voor kinderen en hun ouders.

Programma

Doormiddel van spel, creatieve werkvormen en/of gesprek doorlopen kinderenen jongeren met leeftijdsgenoten een speciaal ontwikkeld programma over het proces van de scheiding.

Ouders

Er wordt gestart met een ouderavond waarin ouders informatie krijgen over het programma en de opzet, over de invloed van echtscheiding op de kinderen en doen ze ervaring op met de werkwijze door enkele opdrachten die de kinderen gaan doen, zelf te ondervinden. Er wordt ook aandacht besteed aan privacy en het niet oordelende karakter. Tot slot worden praktische afspraken gemaakt bijvoorbeeld over brengen en halen. Ook is er ruimte voor vragen van de ouders.

Kosten

318,- euro (incl. btw) bij een groep van minimaal 5 deelnemers.

Naast deze groep is een individueel traject eveneens mogelijk. De kosten zijn dan op basis van het tarief voor coachingsgesprekken.

KIES- Omgangsbegeleidingsgroep

Met KIES- Omgangsbegeleiding heeft een ouderschapsplan meer kans van slagen.

KIES biedt de mogelijkheid om kinderen van gescheiden ouders een stem te geven en hun eerste emoties te delen. Er zijn vier bijeenkomsten waarin je kind individueel of samen met lotgenoten hun emoties, gedachten en zorgen delen, elkaar tips geven en handvatten krijgen over hoe ze kunnen omgaan met alle veranderingen. Naast eigen beleving wordt de omgangsregeling besproken en geleerd hoe te communiceren over wat voor hen moeilijk of onduidelijk is.

De zorgen, vragen en wensen van de kinderen worden besproken in een oudergesprek over de omgangsregeling. delen. Er zijn vier bijeenkomsten waarin je kind individueel of samen met lotgenoten hun emoties, gedachten en zorgen delen, elkaar tips geven en handvatten krijgen over hoe ze kunnen omgaan met alle veranderingen. Naast eigen beleving wordt de omgangsregeling besproken en geleerd hoe te communiceren over wat voor hen moeilijk of onduidelijk is. De zorgen, vragen en wensen van de kinderen worden besproken in een oudergesprek over de omgangsregeling.

Start lotgenotengroep

Wilt u meer weten over deze lotgenotengroep, wilt u weten of er binnenkort een groep zal starten in Nieuwe-Tonge? Of wilt u uw kind inschrijven neem dan gerust contact met mij op.