perspective4you.nl

Coachen & begeleiden van kinderen en jongeren

PERSPECTIVE4YOU op Goeree-Overflakkee biedt verschillende pedagogische trainingen en sessies voor kinderen en jongeren op het gebied van sociale en emotionele problemen. Wij geven ook de ouders handvatten om met de problemen van hun kind om te gaan.

Onze coaching kan zowel in groepsverband of individueel worden gegeven.

Er wordt veel verwacht van kinderen op sociaal gebied: veel vrienden hebben en goed kunnen functioneren in een groep. Helaas gaat dit niet voor alle kinderen vanzelf, wat kan resulteren in pestgedrag, afwijzingen en een negatief zelfbeeld.

Het belangrijkste doel van de begeleiding of training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren grenzen stellen.

De training is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De groepsgrootte is maximaal 6 kinderen.

Bekijk de pagina over de inhoud van Bikkels in de Dop

Elk kind is weleens bang om te falen, maar wanneer de angst niet realistisch is en het kind daardoor blokkeert is er sprake van faalangst. Hoge verwachtingen vanuit de ouders en de omgeving kunnen de oorzaak zijn van deze angst. Met de faalangsttraining leren we het kind om te gaan met spanning en werken we aan een positief zelfbeeld.

Kinderen kunnen individueel worden begeleid of in groepsverband een training volgen. Het belangrijkste doel van de begeleiding of training is dat het kind helpende gedachten leert hanteren. Door praktisch met de lastige situaties (stap voor stap) te leren omgaan, heeft de begeleiding een positief effect op het kind en verdwijnt de faalangst.

Wij werken met verschillende methodieken, die preventief en curatief (genezend) worden ingezet.

Bekijk de pagina over de inhoud van Koele Bikkels

Om het verdriet van verlies een plekje te geven

Voor kinderen en jongeren is het overlijden van een dierbare vaak erg ingrijpend. Als kinderen jonger zijn is het voor hen ook nog eens moeilijk om woorden te geven aan hun gevoelens van verdriet en verlies.

Doel van de begeleiding is om de juiste ondersteuning te bieden bij het verwerken van verdriet aan de hand van thema’s die aansluiten bij het niveau van het kind, zodat het kind leert benoemen wanneer het verdrietig is en er meer ruimte komt voor de leefomgeving.

Wij werken met methodieken die bewezen effectief zijn.

Bekijk de pagina over de inhoud van de rouwverwerkingstraining

Kinderen en jongeren zijn loyaal aan hun vader en hun moeder, daarom is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis waar kinderen vaak nadelige gevolgen van ondervinden in het functioneren op cognitief(leer)gebied en sociaal functioneren.

Het doel van de begeleiding is: kinderen leren omgaan met alles wat verandert door de scheiding, daardoor kan de angst, stress en schuldgevoelens worden geminimaliseerd. Dit gebeurt door middel van individuele begeleiding en groepsbegeleiding zowel in de praktijk als op scholen.

Voor het opstellen van het ouderschapsplan is de stem van het kind belangrijk, daarvoor biedt Perspective4You ook de omgangsbegeleiding voor kinderen en hun ouders.

De trainingen worden in groepsverband of individueel gegeven.

Bekijk de pagina over de inhoud van echtscheidingstrainingen

Klik hier en bekijk onze arrangementen kindercoaching