perspective4you.nl

Rouwverwerkingsbegeleiding voor kinderen en jongeren

Rouwverwerking voor kinderen

Om het verdriet van verlies een plekje te geven

Voor kinderen en jongeren is het overlijden van een dierbare vaak erg ingrijpend. Als kinderen jonger zijn is het voor hen ook nog eens moeilijk om woorden te geven aan hun gevoelens van verdriet en verlies.

Doel van de begeleiding is om de juiste ondersteuning te bieden bij het verwerken van verdriet aan de hand van thema’s die aansluiten bij het niveau van het kind, zodat het kind leert benoemen wanneer het verdrietig is en er meer ruimte komt voor de leefomgeving.

Wij werken met methodieken die bewezen effectief zijn.

Rouwverwerking voor jongeren

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het missen van een dierbare geeft veel verdriet en dit kan na verloop van tijd nog heftiger zijn. Verdriet ervaren is de normale gang van zaken. Maar het kan zijn dat die nare gevoelens blijven en dan is het belangrijk om daarbij steun te krijgen.

Bij Perspective4you bieden wij steun door gespreksvoering aan de hand van werkvormen en rouwtaken. Dit helpt je verder om het verdriet te kunnen plaatsen en kan er ruimte komen voor andere zaken die er ook toe doen.

De begeleiding is individueel of in groepsverband

Rouwverwerkingsgroep

Doelstelling

De lotgenotengroep geeft kinderen de gelegenheid open te communiceren over hun ervaringen en gevoelens, vragen te stellen die ze nog hebben, hun eenzaamheid te verminderen, herkenning te vinden bij anderen en hun eigen kracht aan te boren om met het verlies om te gaan. Een lotgenotengroep werkt preventief en kan voorkomen dat kinderen in het hulpverleningscircuit terecht komen.

Doelgroep

Kinderen van 6 t/m 13 jaar , die een ouder, broer of zus verloren hebben door de dood. Het maakt niet uit hoe lang dat geleden is, wel dat het minstens 3 maanden en nog liever 6 maanden geleden is. Het gaat om kinderen bij wie sprake is van normale rouw. Kinderen die gecompliceerde rouw vertonen hebben gespecialiseerde ondersteuning nodig.
De maximale groepsgrootte is bij voorkeur 6 kinderen vanwege de intensieve begeleiding.

Bijeenkomsten
De kinderen/jongeren komen 6 keer bij elkaar in bijeenkomsten die 1,5 tot 2 uur duren.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Tineke en ben daartoe gespecialiseerde begeleider. Ik bied naast deze groep ook individuele begeleiding aan voor kinderen en hun ouders.

Programma

De bijeenkomsten worden georganiseerd rondom de zogenaamde vier rouwtaken zoals Worden (1991) die ontwikkeld heeft.
Praten is voor kinderen niet altijd de manier. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van creatieve werkvormen en spelvorm. Naast verdrietige momenten zijn er ook veel ontspannende momenten.

Ouders

Er wordt gestart met een ouderavond waarin ouders informatie krijgen over rouw bij kinderen in het algemeen, de doelstelling en de opzet van het programma, ze doen ervaring op met de werkwijze door enkele opdrachten die de kinderen gaan doen, zelf te ondervinden. Ook is er ruimte voor vragen van de ouders.

Kosten

239,- euro (incl. btw) bij een groep van minimaal 5 deelnemers.

Naast deze groep is een individueel traject eveneens mogelijk. De kosten zijn dan op basis van het tarief voor coachingsgesprekken.

Start lotgenotengroep

Wilt u meer weten over deze lotgenotengroep, wilt u weten of er binnenkort een groep zal starten in Nieuwe-Tonge? Of wilt u uw kind inschrijven neem dan gerust contact met ons op.