perspective4you.nl

Coachen & begeleiden kinderen

De Kindercoaching van Perspective4you is er voor:

 • Kinderen die last hebben van faalangst
 • Kinderen die gepest worden
 • Kinderen die pesten
 • Kinderen in echtscheidingssituaties
 • Kinderen die zich op school niet goed kunnen concentreren
 • Kinderen die met tegenzin of buikpijn naar school gaan
 • Kinderen die het lastig vinden vriendjes of vriendinnetjes te maken
 • Kinderen die last hebben van woede, frustratie of boosheid
 • Kinderen met een negatief zelfbeeld
 • Kinderen die het lastig vinden een spreekbeurt of presentatie te houden
 • Kinderen die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten

Methodieken

Tijdens de trainingen en coaching maak ik gebruik van verschillende methodieken. Het kind is daarbij altijd het uitgangspunt. Ik kijk goed welke aanpak bij het kind past. De manier van werken is altijd maatwerk, de methodiek is een hulpmiddel.

Kids’ Skills

Het werken met Kids’ Skills is voor kinderen leuk en motiverend! Deze methode werkt oplossingsgericht en past daarom goed in de visie van Perspective4you.Door de vaardigheden stap voor stap toe te passen leert het kind met behulp van een werkboek het doel te bereiken. Vaardigheden zoals:concentreren in de klas, het onder de knie krijgen van de tafels, het maken van vrienden, het voorkomen van ruzie. Kids’ Skills kan voor de meest uiteenlopende vaardigheden worden ingezet. Bij het beheersen van de vaardigheid krijgt het kind iets leuks als herinnering.

Hulpmiddelen zoals:

 • Sociokaarten
 • Coole kikker
 • Kwaliteitenspel
 • Een doos vol gevoelens
 • Kikker be cool
 • Zonnekaartjes en Sterrenkaartjes van Daisy Luiten
 • Junior coachkaarten
 • Helpende gedachten
 • KIES your next level
 • Genogram
 • Levenslijn
 • Familie opstellingen in duplo( een taal erbij)

Creatieve werkvormen

Dit wordt ingezet worden omdat een kind zich prettig voelt om uitdrukking te geven aan zijn of haar gevoel. Er valt uit kleurgebruik af te lezen hoe een kind zich voelt. Het draagt bij aan ontspanning en het werken aan een oplossing. Ook is het een fijn om al spelend te praten, er ontstaat een ongedwongen sfeer.

De kosten

De kosten zijn 55 euro per sessie. We gaan uit van gemiddeld 6 sessies tenzij er gekozen wordt voor een arrangement. De voorwaarden zijn te vinden bij de werkwijze van Perspective4You.