perspective4you.nl

Arrangementen

Waarom een zorgarrangement?

Niet alle kinderen gaan fluitend naar school of komen makkelijk door de lesstof heen. Ze zitten niet lekker in hun vel, zijn faalangstig of hebben weinig zelfvertrouwen. Kinderen die vaak boos zijn, niet goed kunnen concentreren, zo enthousiast zijn dat ze onrustig worden of daardoor andere kinderen pijn doen. Kinderen die te maken krijgen met een verlieservaring of echtscheiding. Zo zijn er heel veel kinderen bij wie het naar school gaan niet vanzelf gaat. Dit zijn kinderen die uit dreigen te vallen op het gebied van sociaal emotioneel leren en waar er ook een pedagogische hulpvraag kan liggen.
Voor deze kinderen kan Perspective4you een zorgarrangement aanbieden. Wij helpen deze kinderen individueel in de klas of buiten de klas en wanneer effectiever blijkt kan dit ook in een groepje. Dit kunnen we doen door nauw samen te werken met de orthopedagoog of schoolmaatschappelijk werker. Samen met het doel: een kind dat met plezier naar school gaat en weer mee kan doen, in de klas én in huis. Vanuit school zoeken wij dan de verbinding tussen school en thuissituatie. Dit kan een mooie ingang zijn om ouders meer te betrekken en waar nodig te ondersteunen bij de ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen.

Alleen dankzij een gezamenlijke inzet van onderwijs en jeugdhulp kan het lukken om Passend Onderwijs voor alle leerlingen te realiseren.

Wat doet Perspective4You?

Wij versterken de eigen kracht van de leerling door op zoek te gaan naar zijn of haar kwaliteiten.

Op het moment dat kinderen niet gekend en gehoord worden in hun basisbehoeften zal het zich niet prettig en veilig voelen en hierdoor niet in staat om te ontwikkelen. Een gezonde ontwikkeling, waarbij problemen zich kunnen oplossen, vraagt dus om stevig gewortelde basisbehoeften waaraan moet worden tegemoetgekomen. Wij gaan op zoek naar de behoeften van de leerling.

Wanneer we dit weten, kunnen we problemen en probleemgedrag in dit licht bekijken en vanuit dit gegeven reageren. Daarmee helpen we kinderen zich bewust te worden van wat ze bij kunnen leren. Op deze manier kunnen we heel feitelijk naar oplossingen zoeken waarbij de persoonlijkheid van het kind oké is.
Dit doen we door :

kindercoaching te zetten of een training aan te bieden

Kindercoaching

Een laagdrempelige kortdurende vorm van coaching
- Sessie van 60 minuten
- Gemiddeld 4 sessies
- Weer in Balans
-
Per sessie € 55,-


Ik mag er zijn

Een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen
- Intake
- 3 kindsessies
- 1 oudersessie
- Evt. 1 schoolbezoek
Per sessie € 250,-


Schoolobservatie

Een laagdrempelige kortdurende vorm van coaching
- Observatie in de klas
- Gesprek leerkracht
- Gesprek ouder
-
Per sessie € 150,-


Ik heb mijn talenten

Een positief zelfbeeld en overwin faalangst.
- Intake
- 3 kindsessies
- 1 oudersessie
- Evt. 1 schoolbezoek
Per sessie € 250,-


Ik hoor erbij

Sociaal vaardiger en gemakkelijker contact maken
- Intakegesprek
- 3 kindsessies
- 1 oudersessie
- Evt. een schoolbezoek
Per sessie € 250,-

Je emoties de baas

Grip op je emoties en jezelf rustiger krijgen
- Intake
- 3 kindsessies
- 1 oudersessie
- Evt. 1 schoolbezoek
Per sessie € 250,-

Vragen? Neem contact op!

PERSPECTIVE4YOU in Goeree-Overflakkee biedt verschillende pedagogische trainingen en sessies voor kinderen en jongeren op het gebied van sociale en emotionele problemen. Wij geven de ouders handvatten om met de problemen van hun kind om te gaan.