perspective4you.nl

Pedagogische praktijk voor kinderen en jongeren

“Hetgeen je aandacht geeft is hetgeen wat groeit”

PERSPECTIVE4YOU begeleidt kinderen en jongeren met sociaal- emotionele problemen. Wij werken laagdrempelig in een praktijk die vertrouwen inboezemt zodat u en uw kind zich op hun gemak voelen. Door er vanuit te gaan dat ieder mens de mogelijkheid tot groeien en leren bezit, kunnen wij werken aan beleven van positieve ervaringen voor de praktijk van het leven.

Vaak gaat dit vanzelf maar soms kost dit meer moeite. Dan kan er behoefte zijn aan ondersteuning van het kind, de jongere of van de ouders. Perspective4you geeft de ondersteuning op maat, helder en doelgericht in overleg met alle betrokkenen.